Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Contributie 2016/2017

25 juli 2016

Betaling contributie 2016-2017

Binnenkort starten wij weer met een nieuw voetbalseizoen. Wij heten onze nieuwe leden en donateurs van harte welkom bij sv Nieuw Utrecht en bedanken alle leden en donateurs die wij komend seizoen opnieuw bij onze mooie vereniging mogen begroeten!

Graag informeren we u over de inning/betaling van de contributie: 

Automatische incasso

Alle leden die een automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen per mail een digitale factuur. Als wij van leden geen of een fout mailadres hebben, krijgen ze geen bericht. Leden kunnen contact opnemen en adres wijziging doorgeven. De incasso vindt dit jaar eind augustus/begin september plaats. Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat er in deze periode voldoende geld op de rekening staat.

 

Als u nog geen automatische incasso heb afgegeven, dit kunt u doen  tot 15 augustus 2016 via secretaris@svnieuwutrecht.nl of info@svnieuwutrecht.nl  of fatihsoner@svnieuwutrecht.nl  Voor de jeugd: mbilecen71@gmail.com

Contant betalen/Overmaken
U kunt uw contributie overmaken op 2 manieren:

  • U maakt de contributie voor 1 september 2016 over op NL 64 RABO 0350 0999 36n.v. sv Nieuw Utrecht. Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum.
  • U betaald uw contributie contant aan een van de bestuursleden voor 1 september 2016.

U-pas

Leden die in het bezit zijn van een U-pas dienen een kopie in te leveren voor 1 september 2016. 

Leden tot en met 16 jaar kunnen gratis voetballen.

Leden 17 jaar en ouder kunnen voor de helft voetballen.

 

Vragen

Heeft u geen bericht van ons ontvangen of heeft u vragen over de contributie, neemt u dan contact met ons op.
Tot slot

Houdt u er alstublieft rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat wij uw correcte contactgegevens hebben en dat u uw contributie tijdig betaalt. Als dit niet zo is, loopt u de kans geen ledenpas te krijgen of uitgeschreven te worden als lid, waardoor er niet gevoetbald kan worden.

Hartelijk dank voor de medewerking en wij wensen u een mooi voetbalseizoen toe!

Sv Nieuw Utrecht