Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Facebook petitie!

8 juni 2016

Steun ons! Kom in actie want samen staan we sterk! Kijk op Facebook.com/SVNUSamenSterk

Afgelopen dagen hebben wij in de media verschillende berichten over onze vereniging gelezen. Deze berichten zijn ontstaan uit de onjuiste informatie die de wethouder heeft verstrekt. De onjuiste informatie die door de wethouder wordt verstrekt in een voor verenigingen belangrijke periode is schadelijk voor ons imago, en dat is ook precies het doel van zijn actie.

Als tegen actie hebben we al meerdere persberichten verspreid en berichten op onze Facebook pagina en website geplaatst, maar daar laten we het niet bij. Wat ons nu overkomt mag geen enkele andere vereniging overkomen, een geplande actie om een vereniging kapot te krijgen past niet bij een bewindvoerder van een grote gemeente als Utrecht. Iedereen binnen en buiten onze vereniging ziet dat we grote stappen maken en met een complete vernieuwing bezig zijn. Met ons nieuwe missie, visie, strategie en technisch beleidsplan zijn we al een hele tijd geleden gestart met deze vernieuwing. Het resultaat hiervan is dat we ruim 60 nieuwe aanmeldingen hebben voor komend seizoen. In tegenstelling tot wat de wethouder beweerd zijn wij dus juist aan het groeien. We zijn kortgeleden gestart met G-voetbal waarin we een sportomgeving aanbieden aan kinderen en jongeren met een beperking. Medio mei hebben we de 4e editie van de kinderattractiedagen georganiseerd waar 5000 bezoekers hebben genoten van verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo zijn wij continu bezig om de Utrechtse samenleving nog beter van dienst te zijn.

Alle officiële documenten rondom deze kwestie zijn beschikbaar en wij zijn bereid om deze met geïnteresseerden te delen. Vanaf de oplevering van ons pand is er onenigheid over het te betalen bedrag, uiteindelijk heeft de rechter besloten dat wij dit bedrag moeten terugbetalen. Hoger beroep voor deze kwestie loopt maar dat is voor nu even minder relevant. Het verschil tussen het bedrag dat wij van de Belastingdienst dienen te ontvangen en het bedrag dat aan de Gemeente betaald moet worden is ook minimaal. Maar het gaat ons vooral om de houding van de wethouder, iedereen begrijpt dat een betalingsregeling waarbij een amateurvereniging € 6500 per maand + alle overige vaste kosten moet betalen niet realistisch is. Enige reden om voor een dergelijke regeling te kiezen is het niet willen voortzetten van de samenwerking. 1,5 jaar geleden riep dezelfde wethouder in de media ook al een keer dat we bijna failliet waren, wat ook niet juist was.

Ons voorstel was om de periode, waarin het bedrag betaald moet worden, aan te passen naar 4 jaar wat een halvering van het maandelijks bedrag zou betekenen. Wat voor risico zou de Gemeente bij deze regeling lopen? Stel dat we na een jaar stoppen met betalen en alsnog failliet worden verklaard, dan heeft de gemeente al meer geld terug ontvangen dan nu het geval is.

Deze Facebook petitie is bedoeld om steun te vragen aan alle sportliefhebbers in Nederland. Door een ‘Like’ geeft u aan dat u ons steunt en dat stellen wij op prijs. Het aantal likes zullen we aanbieden aan de wethouder en de gemeenteraad van Utrecht. Kijk daarom snel op Facebook.com/SVNUSamenSterk

 

SV Nieuw Utrecht

SVNU Samen Sterk