Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Persbericht SV Nieuw Utrecht en schuld aan Gemeente

1 juni 2016

De afgelopen dagen zijn verschillende berichten in de media verschenen, naar aanleiding hiervan willen wij korte uitleg geven over de situatie omtrent onze vereniging.

Sinds de oplevering van het sportcomplex hebben SV Nieuw Utrecht en de Gemeente Utrecht onenigheid over de eindafrekening van de nieuwbouw van het sportcomplex. Als vereniging willen we benadrukken dat er geen enkele reden tot paniek is, maar een uitleg over de stand van zaken is noodzakelijk:

  • Het aan BTW betaalde bedrag wordt door alle stichtingen/verenigingen teruggevorderd, helaas was het in onze situatie zo dat (mede door de vertraging in de oplevering) de wetgeving was veranderd waardoor een btw-teruggave van € 145000 door de belastingdienst niet werd verleend. Na een lang traject waarin wij samen met de Belastingdienst naar een oplossing hebben gezocht is er uiteindelijk een afspraak gemaakt dat wij een deel van het bedrag toch kunnen terugvorderen en vanaf 2015 gedurende 7 jaar jaarlijks een bedrag van circa 15000 euro kunnen ontvangen.
  • De schuld aan de gemeente is ontstaan door het hoger uitvallen van de kosten van de bouw, tijdens de bouw is de aannemer die met de bouw was begonnen failliet verklaard en heeft de nieuwe aannemer veel extra kosten in rekening moeten brengen. Deze kosten worden door de gemeente naar ons doorbelast. Vele gesprekken en bemiddelingsacties van de VSU hebben niet geleid tot een oplossing waardoor een rechtszaak tussen onze vereniging en de Gemeente Utrecht onvermijdelijk was. De rechter heeft in februari van dit jaar de gemeente in het gelijk gesteld. Dit betekent dat wij het resterende bedrag uit de bouw van het complex moeten terugbetalen aan de gemeente, vanaf dit moment hebben wij het proces voor hoger beroep gestart en zijn we op zoek gegaan naar een goede betalingsregeling waarmee wij de schuld toch kunnen aflossen en het voortbestaan van de vereniging niet in het gevaar brengen. De uitspraak van het hoger beroep laat nog op zich wachten.
  • De gemeente heeft ons helaas onrealistische eisen opgelegd, o.a een betalingsregeling waardoor wij gedurende 2 jaar maandelijks (naast de lopende vaste kosten van een vereniging) een bedrag van €6500 per maand moeten aflossen. Daarnaast berekent de gemeente een rentepercentage van 4%. De afgelopen periode hebben wij geprobeerd om met de Gemeente te overleggen en de regeling te veranderen zodat we een aflostermijn van 4 jaar kunnen hanteren, dit zou de maandelijkse aflossingen met 50% verminderen en zouden wij aan al onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook hebben we aangeboden om het bedrag dat wij van de Belastingdienst moeten ontvangen direct aan de Gemeente over te maken, dit dekt namelijk ruim 90% van de schuld. Het gesprek met de wethouder Paulus Janssen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Helaas blijft hij bij zijn standpunt en starre houding. Het bestuur van Nieuw Utrecht heeft contact gezocht met diverse fractieleden om de situatie uit te leggen en gelukkig hebben wij de steun van meerdere fracties uit de gemeenteraad.

Tijdens de ledenvergadering is er unaniem gekozen om een nieuwe weg in te slaan. Met onze nieuwe visie, missie, strategie en technisch beleidsplan zijn wij goed op weg om onze vereniging nog beter op de kaart te zetten en te groeien, op dit moment hebben we 60 nieuwe leden voor komend seizoen, veel nieuwe vrijwilligers en nog meer betrokken ouders. Wij zijn van mening dat er geen reden is tot paniek, de voorbereidingen voor volgend seizoen zijn in volle gang. De teamindelingen voor komend seizoen worden op korte termijn met onze leden gedeeld en we hebben er alle vertrouwen in dat we op korte termijn een positieve uitkomst met iedereen kunnen delen.

SV Nieuw Utrecht           (01-06-2016)