Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Persbericht – SVNU en betalingen aan de Gemeente

28 oktober 2016

Persbericht – SVNU en betalingen aan de Gemeente

Beste leden en voetbal vrienden,

Zoals jullie in de afgelopen periode hebben gemerkt is er veel te doen geweest over de onenigheid tussen onze vereniging en de Gemeente Utrecht. Helaas zijn in deze periode ook veel te voorbarige conclusies getrokken over een mogelijke faillissement van onze vereniging. 

Ons bestuur en vele vrijwilligers hebben in deze periode ontzettend hard gewerkt om de onjuiste berichtgeving tegen te gaan en de onenigheid met de Gemeente op te lossen. Na weken van hard werken is dan vandaag een laatste gesprek met de gemeente en overige betrokken partijen gevoerd. Na een lang overleg waarin alle cijfers en onderbouwingen zijn besproken was de gemeente bereid om de betalingstermijn aan te passen en de vereniging meer tijd te geven om het afgesproken bedrag terug te betalen, hiermee gaat ook het maandelijkse bedrag omlaag en krijgt de vereniging meer ruimte om de activiteiten te voortzetten. De details van deze afspraken worden nu uitgewerkt zodat beide partijen deze afspraken schriftelijk kunnen bevestigen maar de mondelinge afspraken geven ons hoop.

Fijn dat de gemeente tijdens de gesprekken open en positief is gebleven. Complimenten aan het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging die de afgelopen periode ontzettend hard hebben gewerkt om alles zo ver te krijgen.

Hiermee zijn alle discussies rondom een mogelijk faillissement dus ook afgesloten en gaat SV Nieuw Utrecht (net als in de afgelopen maanden) verder met het realiseren van de activiteiten in lijn met het hoofddoel: het aanbieden van voetbal in een positieve en gezellige sfeer voor iedereen uit Utrecht.

Dit betekent natuurlijk niet dat we klaar zijn en het rustig aan kunnen doen. We zullen nog altijd met volle energie aan de slag moeten om onze doelen te realiseren. De toekomst voor SV Nieuw Utrecht ziet er hoopvol uit, de groei in het ledenaantal, de ontwikkelingen rondom G-voetbal en vele activiteiten die door onze commissies worden georganiseerd geven ons meer kracht. We hebben een prachtige vereniging met betrokken leden en zullen de komende periode er alles aan doen om onze club nog beter op de kaart te zetten.

Hierbij wil ik nogmaals alle betrokkenen vanuit onze vereniging, de Gemeente Utrecht, de bank en SWS bedanken voor hun bijdrage. 

Efrail Atak

Voorzitter SV Nieuw Utrecht