Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Stop de Terreur

16 juli 2016

De afgelopen dagen is de wereld opnieuw opgeschrikt door afschuwelijke daden van zieke geesten. Eerst de aanslagen in Nice en gisteren is er in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse Leger een poging tot staatsgreep ondernomen. Beide acties hebben tot vele onschuldige doden geleid en is opnieuw onze rust en vrede verstoord.

Terreur kent geen kleur, geen godsdienst of natie, terreur heeft tot doel het verstoren van de orde en het tegen elkaar opzetten van de groepen uit de samenleving. Hierbij willen we onze medeleven uiten aan alle slachtoffers en nabestaanden. Wij als multi culturele sportvereniging staan in dienst van de samenleving, net als gisteren zullen we ook vandaag en morgen er alles aan doen om de saamhorigheid te versterken.

Tenslotte roepen we onze achterban op om de rust te bewaren en binnen de kaders van de wet en democratische wijze te handelen.

stop terreur