Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

VSU

SV Nieuw Utrecht is een van de 33 samenwerkende clubs in het convenant Utrecht onderweg naar 2016, een onderdeel van de Vereniging Sport Utrecht, KNVB, gemeente Utrecht, FC Utrecht.

Vereniging Sport Utrecht: organisatie voor top- en breedtesport
VSU (Vereniging Sport Utrecht) is ontstaan in januari 2005 uit een fusie van Utrecht Topsport en Vereniging Sportbelang Utrecht, waar ook het Sportloket Utrecht een onderdeel van uitmaakte. VSU is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio Utrecht. Ruim 240 sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij VSU. Daarnaast kunnen topsporters en topsporttalenten uit de regio Utrecht bij VSU Topsport terecht voor individuele begeleiding en ondersteuning. VSU Topsport maakt samen met Sportservice Midden Nederland deel uit van het Olympisch Netwerk Midden Nederland van het NOC*NSF.

www.sportutrecht.nl

vsu