Bezoek de website van Kompas en Q-IT!
Volg SV Nieuw Utrecht op Facebook en Twitter!

Contributie

Wilt u er zorg voor dragen uw contributie voor het seizoen 2016/’17 op tijd en wel voor 1 september 2016 over te maken op bankrekeningnummer van SV Nieuw Utrecht. Te laat betalen betekend onnodige extra administratiekosten voor u.

U kunt het contributiebedrag overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0350 0999 36 t.n.v. SV Nieuw Utrecht te Utrecht, onder vermelding van uw factuurnummer. Het factuurnummer vindt u bovenaan van deze brief.

Niet op tijd betalen van uw contributie betekent voor u, niet trainen en niet voetballen. U mag pas weer gaan trainen en voetballen als u uw contributie betaald heeft.
Maakt uw zoon of dochter gebruik van U-pas regeling, dan dient u een kopie van zijn/haar U-pas in te leveren bij SV Nieuw Utrecht voor 1 september 2016. Gebeurd dit niet tijdig, dan bent u verplicht het volledige contributiebedrag aan SV Nieuw Utrecht over te maken.

Als je je contributie niet op tijd betaald, wordt dit door ons overgedragen aan onze incassobureau en uiteindelijk als het nog niet is voldaan wordt de deurwaarder ingeschakeld.

Let op!!! Contributies voor het komende seizoen zijn gewijzigd.

Senioren: € 210

Zaal: € 150

Junioren O19 (A): € 170

Junioren O17 (B): € 170

Junioren O15 (C): € 150

Pupillen O13 (D): € 150

Pupillen O12 (D): € 150

Pupillen O11 (E): € 130

Pupillen O10 (E): € 130

Pupillen O9 (F): € 130

Pupillen O8 (F): € 130

Meiden: € 100

G-voetbal: € 65

Mini Pupillen (Benjamins): € 70 (voor deze groep bestaat het seizoen uit 2 delen, voor elk deel is de contributie € 35)

Heeft u vragen dan kunt u in contact treden met dhr. H. Ozkilit op nummer: 06-24239842 of op het E–mail adres secretaris@svnieuwutrecht.nl en dhr. F. Soner op nummer 06-10077475 mail: fatihsoner@svnieuwutrecht.nl