Lidmaatschap bij SV Nieuw Utrecht

Lid zijn van een vereniging betekent ook het betalen van contributie. De contributie van alle leden vormt de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging waar ook de belangrijkste lasten mee worden betaald. Denk hierbij aan huur van de velden, afdracht aan de KNVB, overige vaste lasten en bijv. het trainingsmateriaal.

Wilt u er zorg voor dragen uw contributie zo spoedig mogelijk te betalen? Te laat betalen betekent dat de vereniging inkomsten mist en onnodige extra administratiekosten voor u.

U kunt het contributiebedrag overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0350 0999 36 t.n.v. SV Nieuw Utrecht te Utrecht, onder vermelding van uw factuurnummer of naam(naam van uw kind of van uzelf als u zelf voetbalt)

Niet op tijd betalen van uw contributie betekent voor u, niet trainen en niet voetballen. U mag pas weer gaan trainen en voetballen als u uw contributie betaald heeft.
Maakt uw zoon of dochter gebruik van U-pas regeling, dan dient u een kopie van zijn/haar U-pas in te leveren bij SV Nieuw Utrecht.

Onderstaand een overzicht van de contributies per categorie:

Senioren – € 270,00
O19 – € 210,00
O17 – € 210,00
O15 – € 210,00
O13 – € 210,00
O12 – € 210,00
O11 – € 190,00
O10 – € 190,00
O9 – € 190,00
O8 – € 190,00
O7 – € 160,00
Mini Pupillen (Benjamins) – € 110,00

Zaal – € 180,00