Huishoudelijk reglement SV Nieuw Utrecht

Gedragsregels: S.V. Nieuw Utrecht

S.V. Nieuw Utrecht heeft in de loop der tijd een goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn wij tot het opstellen van een gedragscode overgegaan. Doel van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag door S.V. Nieuw Utrecht wordt getolereerd.

Gedrag tijdens wedstrijd

1. Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken.
2. Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en de scheidsrechter voor.
3. In het veld toont men respect voor elkaar.
4. Sportief gedrag, dit betekent; niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen.
5. De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie.
6. Volg de spelaanwijzingen van de trainer/teamleider. Uitsluitend zij bepalen de opstelling.
7. Na afloop van wedstrijd wordt de tegenstander altijd de hand geschud.
8. Ben je het ergens niet mee eens blijf er niet mee lopen maar bespreek het met de teamleider of de trainer.
9. Aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld.
10. Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding.

Gedrag voor en na de wedstrijd
1. Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd.
2. Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleiders hoe het vervoer is geregeld.
3. Afmelden altijd persoonlijk bij trainer of teamleider, niet via vriendjes e.d.
4. Verzamelen op de door de trainer/teamleider afgesproken tijd en plaats.
5. Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer, voor een nabespreking, douchen etc.

Persoonlijke verzorging
1. Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij het shirt in de broek moet.
2. Horloges, ringen en kettingen dragen is tijdens de wedstrijd verboden..

Kleedkamers
1. Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter wordt gelaten.
2. Bij thuiswedstrijden wordt eveneens de kleedkamer van de tegenstander schoon achter gelaten.
3. De teamleider controleert of de kleedkamer schoon is.
4. Roken in de kleedkamer is verboden.
5. Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer.
6. Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen.
7. De gedragscode geldt voor iedereen. De teamleider heeft, gegeven zijn rol, een speciale functie.
8. De teamleider weet zich gesteund door de (jeugd)commissie.